Ararat dà riposo all’Arca e ripopola il mondo dopo la catastrofe.
Simbolo di vita, viene oggi travolta da pulsioni di morte alle frontiere dell’umano.


“Dear friends, let’s work together to stop the second Armenian genocide by the Azerbaijanis and the Turks.
From all religions, mothers of dead soldiers who have become heroes of their country, and mothers of living soldiers who every second risk losing their lives to defend their country, who have prayed to God, wanting to have children together with their husbands, to raise them, with enormous difficulties and sacrifices, can lose them in an instant thanks to a crazy dictator, who enjoys taking and destroying the lives of innocent people.
Together with a great Italian artist, we made this video that clearly explains the destructive effect of weapons and chemical bombs with PHOSPHORUS, which the Armenian people, my people, are subjected to.
Post and broadcast this video as much as possible and, if you can, make your own video.
Holding your phone next to you while it plays the video ARMENIA PHOENIX (like I did) and explain what is happening in Armenia, or simply your wishes for world peace. Just a few words are enough. Spread your video by tagging me.
Encourage all your friends do it to riase awareness and stop the problem, through art.
IT IS VERY IMPORTANT
“ARMENIAPHOENIX

Բարև Ձեզ Պարոն Գրիգորյան, լավ է գրած ? Հարգելի ընկերնե՜ր, եկե՜ք միասին դադարեցնենք ադրբեջանցիների ու թուրքերի կողմից հայերի երկրորդ ցեղասպանությունը։
Իտալացի հայտնի նկարչի հետ պատրաստել ենք այս տեսահոլովակը, որը պարզ նկարագրում է կիրառվող քիմիական զենքի (ֆոսֆոր) սարսափելի հետևանքները։
Հրապարակե՜ք այս տեսահոլովակը հնարավորինս շատ, պահպանե՜ք այն Ձեր հեռախոսներում, ինչպես ես, պատմե՜ք, թե ի՞նչ է կատարվում Հայաստանում, Արցախում մի քանի բառով կամ խաղաղություն մաղթելով` տարածե՜ք այն։
Ձեր ընկերները ևս թո՜ղ անեն դա Պիտակավորելով ինձ , և մենք արվեստի միջոցով կկարողանանք լուծել այս խնդիրը։
ՍԱ ՇԱՏ ԿԱՐևՈՐ է
#ARMENIAPHOENIX

Tags: